Start
Aktualności
Komunikat PDF Drukuj Email

Nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie.

Przedłużona kadencja organów PZŁ i koła łowieckiego

17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:

TREŚĆ ART.22.

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1."

Zarząd Koła

 
Ocena selekcji PDF Drukuj Email

Zarząd Koła informuje że:

w dniu 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w sezonie 2019/2020 na terenie Nadleśnictw Łosie i Gorlice oraz wycena medalowa.

Ocena odbędzie  się w siedzibie Koła "DZIK" w Skwirtnem od godz.830

Zarząd Koła

 

 

We wrześniu polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki
Sarny:
kozły
Dziki:
wszystkie

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl

Odsłon : 65098