Start » Historia Koła
Historia Koła
Historia Koła - Strona 6 PDF Drukuj Email
Spis treści
Historia Koła
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

   Koło dysponuje własnymi środkami transportu w postaci 3 mikrobusów terenowych UAZ i jednego UAZ-a 469B, oraz dwóch przyczep do przewozu upolowanej zwierzyny.

Mikrobusy terenowe,  własność Koła.

  Koło posiada własne biuro o powierzchni 100 m2 w Gorlicach przy ulicy 3-go Maja 16/5 wyposażone w telefon, fax, komputer, kserokopiarkę. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w biurze Koła w stałych dniach miesiąca (tj. pierwszą środę miesiąca) w celu umożliwienia członkom załatwienia własnych spraw związanych z przynależnością do Koła. W biurze Koła na tablicy ogłoszeń udostępniane są wszystkim członkom informacje, ogłoszenia, różne zalecania.

Pokój posiedzeń Zarządu koła. Pokój posiedzeń Zarządu koła.

  W roku 2007 Koło podpisało umowy dzierżawne na okres dziesięciu lat, na dwa obwody łowieckie o numerach 233 i 234 o łącznej powierzchni 13 800 ha.
Na koniec lutego 2010 roku stan osobowy Koła wynosi 61 członków.
   Obecnie najważniejszym zadaniem dla Koła, jest budowa na własnej działce o powierzchni około 1 ha bazy Koła w tym w tym magazynu pasz, garaży i domku myśliwskiego.

Garaże i magazyn pasz. Domek myśliwski w budowie.

 

 

 

  
Odsłon : 66550