Start » Historia Koła
Historia Koła
Historia Koła - Strona 5 PDF Drukuj Email
Spis treści
Historia Koła
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

   Gospodarowanie łowieckie, w tym regulacja liczebności zwierzyny jest jedną z form działalności myśliwych Koła. Optymalizacja liczebności zwierzyny poprzez polowanie wynika nie tylko z zadań gospodarki łowieckiej, utrzymania kondycji (osobniczej i populacyjnej), ale związana jest także z konieczności zapobiegania zagrożeniom związanym z szkodami w uprawach rolnych i leśnych, zapobieganiem występowania chorób zakaźnych (zwierzęcych i odzwierzęcych).
   Koło z tytułu prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego o powierzchni 100 ha., w tym 0,77ha sadu (jabłonie i grusze) korzysta z dopłat unijnych, środki pieniężne uzyskane z tego tytułu pomagają w dużej mierze w prowadzeniu właściwej gospodarki hodowlanej, jak również zebrane płody rolne na dokarmianie zwierzyny.

Dokarmianie zwierząt

Na szczególną uwagę zasługuje nawiązana  współpraca z myśliwymi słowackimi pod względem ochrony i hodowli jelenia karpackiego.

Spotkanie integracyjne myśliwych polskich i słowackich. Medalion dzika w biurze Koła.

   Obecnie w obwodach Koła głównie poluje się na: jelenie - byki, łanie i cielęta, sarny - rogacze, kozy i koźlęta, oraz dziki, lisy, kuny.
   Najwięcej zwierzyny grubej strzela się na polowaniach zbiorowych, w okresie od miesiąca października do końca grudnia.
   Na polowaniach Koło pozyskuje średnio około 100 szt. jeleni w tym 25 jeleni - byków, oraz 50 sztuk saren w tym 25 saren - rogaczy, 35 dzików.

Pokot po polowaniu zbiorowym. Pokot po polowaniu zbiorowym.

   W ostatnich latach nastąpił spadek liczebności populacji jelenia i sarny. Jest to wynik założeń stosowanych przez Lasy Państwowe z uwagi na szkody jakie wyrządza zwierzyna płowa w uprawach leśnych, szczególnie w odnowieniach jodły, zgryzając pędy szczytowe sadzonek. 
Odsłon : 66550