Start » Historia Koła
Historia Koła
Historia Koła - Strona 3 PDF Drukuj Email
Spis treści
Historia Koła
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

  Członkowie Koła byli organizatorami wystaw: „XXX lat łowiectwa na Ziemi Gorlickiej", oraz „Łowiectwo - Natura - Sztuka" na 70-lecie PZŁ - Region Gorlicki
   Zorganizowana wystawa „XXX lat łowiectwa na Ziemi Gorlickiej" poprzedzona była sesją naukową poświęconą najważniejszym problemom związanym z promocją tego regionu jako terenu atrakcyjnego dla łowiectwa i turystyki. Wystawa była przeglądem nie tylko dorobku myśliwych lecz i bogactwa przyrodniczego tego górskiego pasa przygranicznego, czyli południowej części powiatu gorlickiego. Znalazły się tu trofea eksponowane na międzynarodowych wystawach łowieckich w Nowym Sadzie, Budapeszcie, Turynie i Budziejowicach, a także wydawnictwa łowieckie i fotogramy.
   Druga wielka wystawa z okazji 70-lecia PZŁ była w zasadzie wystawą regionalną, organizowana w większości przy udziale członków Koła. Pomyślana została bardzo nowocześnie z wymogami czasu i nosiła tytuł: „Łowiectwo- Natura- Sztuka." Została zorganizowana z myślą o młodzieży , która po jej zwiedzeniu w dyskusjach z dyżurującymi tam myśliwymi i wpisach do księgi wystawowej, zmieniła pogląd i dostrzegła łowiectwo i myśliwych w nieco innym świetle i nieco na innym poziomie niż sugerowały to wcześniej różne obiegowe opinie. Wystawa została uznana jako jedną z największych w tym czasie w kraju, wysoko oceniona przez władze PZŁ, które wzięły udział w jej otwarciu.
   Na uwagę zasługuje bogata twórczość literacka Łowczego Koła kolegi Juliana Huty, który na podstawie własnych przeżyć i obserwacji w środowisku myśliwskim, pisze piękne opowiadania, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Łowiec Polski, oraz ukazują się w miesięczniku Łowiec Polski.

Publikacje

Zestawienie publikacji Juliana Huty
- Wspomnienia Myśliwskie
- Beskidzkie Łowy
- Dwie Pasje
- Jak to na łowach ładnie
- Drugie wydanie poprawione; Beskidzkie Łowy.
Przy wydatnej pomocy Juliana Huty po śmierci Władysława Pepery zostaje wydana książka jego autorstwa „ Wśród lasów i zwierząt Bieszczad".

  Na przełomie lat 1974 - 75 następuje przekazanie obwodu nr 30 na rzecz OHZ Polskiego Związku Łowieckiego, w wyniku czego łowiska Koła zmniejszają się do powierzchni 17 200ha.

W latach 1994 - 1997 Koło zakupiło 304.91 ha gruntów, powierzchnię tę tworzą:
- 160.00 ha lasy
- 6.50 ha zakrzaczenia
- 18.00 ha grunty orne, użytkowane jako poletka żerowe i produkcyjne
- 73.00 ha trwałe użytki zielone ( łąki i pastwiska)
- 47.41 ha nieużytki, które to też spełniają znakomitą rolę w ochronie drobnych ptaków. 

Łąki i pastwiska-własność Koła. Panorama poletek zgryzowych.

   Czterdziestolecie powstania Koła przypada na rok 2004. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzję o ufundowaniu Sztandaru, zlecone zostaje opracowanie wzorca, po czym zostaje On wykonany.

Sztandar Koła Sztandar Koła

Na jubileusz Koła stan liczebny członków wynosił 48 osób. 
Odsłon : 66550